11/5 ถนนจ่าบ้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-327102-3 โทรสาร 053-327104

www.hugacademy.com E-mail : hughug@windowslive.com
Design by ruok.co.th